Konfirmant 2023


Velkommen som konfirmant hos oss i Finnøy kommunedel. Me har eit opplegg som me er stolte av og som me trur at du som konfirmant vil lika. Å vera konfirmant i kyrkja er ikkje berre for deg som trur. Å vera konfirmant i kyrkja er like mykje for deg som tvilar eller berre er nysgjerrig. I konfirmasjonstida får du høve til å utforska mange viktige spørsmål saman med andre, og du får læra meir om Gud...

Les mer

 

Konfirmant 2023


Velkommen som konfirmant hos oss i Finnøy kommunedel. Me har eit opplegg som me er stolte av og som me trur at du som konfirmant vil lika. Å vera konfirmant i kyrkja er ikkje berre for deg som trur. Å vera konfirmant i kyrkja er like mykje for deg som tvilar eller berre er nysgjerrig. I konfirmasjonstida får du høve til å utforska mange viktige spørsmål saman med andre, og du får læra meir om Gud...

Les mer

 

Fasteaksjonen 2022


TUSEN TAKK til alle som bidrog til årets Fasteaksjon:-)

Les mer

 

Fasteaksjonen 2022


TUSEN TAKK til alle som bidrog til årets Fasteaksjon:-)

Les mer

 
 

ÅRSMØTER

Velkomen til årsmøter i sokna våre

Les mer

 

Årsmeldingar 2021

Årsrapportane for 2021 er klare, og du finn link til dei i artikkelen her.

Les mer

 

Konfirmasjons-gudstenester våren 2022

Våren har kome, og for fyrste gong på nokre år kan konfirmasjonsgudstenestene haldast om våren som vanleg her på Finnøy:-)

Les mer

 

Bønn for Ukraina

Salme 31 har blitt en felles bønnesalme for det ukrainske folket. Bli med og be den sammen med dem hver dag mellom kl. 16 og 17 i et global...

Les mer

 

Sorggrupper til etterlatte

I Stavanger bispedømme har vi tilbod om ulike typar støttegrupper ved sorg. Les meir i brosyren under her.  

Les mer

 

Hesby kyrkje restaurerast

Hesby kyrkje er under restaurering, og vil i perioder vera stengd.

Les mer

 

Kontakt Finnøy kyrkjekontor

Ønskjer du å snakke med nokon av oss på Finnøy kyrkjekontor? Då vil me gjerne høyre frå deg:-)

Les mer

 

VIPPS

Ynskjer du å gje ei gåve til meinigheita du soknar til?

Les mer