Digitale gudstenester og streaming.


Corona-viruset set framleis stoppar for nokre av aktivitetane våre, og me vil difor gje dykk digitale alternativ til gudstenester.

 

Bildet hentet frå Pixabay

I artikkelen her vil me leggja ut lenkjer til våre digitale tilbod, anten det er opptak/streaming av gudstenester eller anna.

Preike til 3. sundag i openberringstida v/Terje Engstrøm (17/1-2021).

-Tillegg til preika (17/1-2021)

 

Gudsteneste v/Ola Aasland Vold i Fogn kyrkje 2. sundag i openberringstida (10/1-2021).

Tilbake