Gravferd


Hesby kyrkjegard. Foto: Andreas Borge Håmsø

Døden er ein sikker utgang på dette livet. Det er også ein stor overgang, og ofte ei krevjande tid for dei som blir att. Kyrkja ønskjer å hjelpa dei sørgande gjennom denne tida. 

Dei næraste pårørande er ansvarlege for gravferda. Det mest vanlege er at pårørande kontaktar eit gravferdsbyrå som tar seg av det praktiske. 
 

Du finn meir informasjon om gravferder og gravplassar i Stavanger på kirken.stavanger.no/gravferd

Les meir på kirken.no/gravferd

Tilbake
Del