Babysong


Velkomen til babysong hausten 2024.

Bildet hentet frå Pixabay

Kyrkja i Finnøy inviterar til babysong på Finnøy bibliotek torsdager ca annankvar veke. (Datoane for hausten kjem snart.)

Dette er eit gratis trusopplæringstiltak for alle med babyer 0-1 år som bur i Finnøy kommunedel. Her senkar me skuldrene og fokuserar på kvalitetstid med babyen(e) vår(e) med reglar, song og musikk. Musikk er viktig for bornets motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. På babysong får bornet høve til å stimulera fleire sansar. Songstunda varer 30-45 min.

For å ha kontroll på kor monge me blir er det fint om du meldar deg på til rb474@kyrkja.no eller på sms til 91143465 om du ynskjer å delta:-)

Vel møtt! Gler meg til å helsa på dykk:-)

Tilbake
Del