Sjukeheimsandaktar


Kyrkjene i Stavanger har laga ein andakts- og musikkserie spesielt retta mot dei som bur på sjukeheimar.

 

Biletet er henta frå Pixabay

Koronapandemien har satt ein stoppar for mange planlagde andaktar på sjukeheimar rundt om. Dette har no fleire av kyrkjene i Stavanger søkt å bøta på med å lage ein digital andakt- og musikkserie.

Trykk på lenken HER og du kjem inn på ei samleside på Youtube, der du kan velja kva du vil sjå.

Tilbake