ÅRSMØTER


Velkomen til årsmøter i sokna våre

 

ÅRSMØTER

Saker:

-Årsmelding og årsrekneskap for soknet.

-Ymse

-Frist for å melde evt andre saker er 12.april.

-Saker meldast til dagleg leiar Heidi Bø Sangedal på mail hs973@kyrkja.no

 

Hesby sokn

Hesby kyrkje søndag 18.april kl 12.15 (like etter gudstenesten) NB! Grunna innstramningar av reglane for smittevern frem til 27. april, er denne gudstenesta avlyst, og årsmøtet utsett inntil vidare.

 

Sjernarøy sokn

Sjernarøy kyrkje søndag 25.april kl 12.00 (like etter gudstenesten) NB! Grunna innstramningar av reglane for smittevern frem til 27. april, er denne gudstenesta avlyst, og årsmøtet utsett inntil vidare.

 

Talgje sokn

Talgje kyrkje søndag 11. april kl 12.00 (like etter gudstenesten) NB! Grunna innstramningar av reglane for smittevern frem til 27. april, er denne gudstenesta avlyst, og årsmøtet utsett inntil vidare.

 

VEL MØTT!

Tilbake