ÅRSMØTER


Velkomen til soknemøter med årsrapport, rekneskap, informasjon og dialog.

ÅRSMØTER

Saker:

-Årsmelding og årsrekneskap for soknet.

-Ymse

-Frist for å melde evt andre saker er 14 dager før møtetidspunkt.

-Saker meldast til dagleg leiar Heidi Bø Sangedal på mail hs973@kyrkja.no

 

Sjernarøy sokn

Jørstad kyrkje sundag 26. mai kl 13.30 

 

Talgje sokn

Talgje kyrkje sundag 5. mai kl 12.00 (like etter gudstenesta)

 

Hesby sokn

Hesby kyrkje sundag 9. juni kl 12.00 (like etter gudstenesta)

 

VEL MØTT!

Tilbake
Del