Fasteaksjonen 2021


FORANDRE. FOR ANDRE.

Fastetida er i gong, og som vanleg er Kyrkja i Finnøy med på Fasteaksjonen som arrangerast av Kirkens Nødhjelp. Datoane i år er 21.-23. mars.

 

Innsamlinga blir i år som ifjor digital, grunna smittesituasjonen i samfunnet. Det kjem difor ikkje bøsseberarar på døra, men me vonar at folk likevel vil gje si støtte digitalt, og sikra at menneske i nød får tilgang til vatn, hygiene- og sanitære løysingar. Les meir om Fasteaksjonen 2021 HER.

I samband med Fasteaksjonen har Kirkens Nødhjelp laga nokre fine bøner for kvar sundag i fastetida. Dei vil med dela her:

Fastelavnssundag (14.02.2021):

KJÆRLEIK

 

1. sundag i fastetida (21.02.2021):

FORANDRING

 

2. sundag i fastetida (28.02.2021):

RETTFERD

 

3. sundag i fastetida (07.03.2021):

HÅP

 

4. sundag i fastetida (14.03.21):

VATN

 

Maria bodskapsdag (21.03.2021):

FELLESSKAP

 

Palmesundag (28.03.2021):

DEN STILLE VEKA

 

Tilbake