Kyrkja i Finnøy > Artikler > Nyheter
 


Vigsel
Vigsel
Vigsel i Finnøy
Vigsel i Finnøy er ei spesiell oppleving, med vakre kyrkjebygg og kompetente fagfolk som vil gje deg den vigselen du fortener.

Ta kontakt med kyrkjekontoret i god tid før du planlegg vigsel, og få praktisk informasjon og svar på spørsmål rundt vigselsritualet.


29. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Finnøy kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando