Kyrkja i Finnøy > Artikler > Nyheter
 


Gravferd
Gravferd
Praktisk informasjon rundt gravferd.
Har du mist ein av dine kjære og skal ordne med gravferd, ta kontakt med kyrkja.
Du kan og få assistanse av Gravferdsbyråd som hjelper deg med dette.

Normalt er det kyrkjevergen som hjelper til med det praktiske, som kyrkjebygg, festar grav og sørger for at du får ein organist/kantor, kyrkjetenar og klokkar som er tilstades under seremonien.

Presten vil hjelpe deg med samtale, innhaldet  i gravferda og gjennomføring av denne.

Ta kontakt med kyrkjekontoret.


29. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Finnøy kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando