Hesby Kyrkje
Hesby Kyrkje

Oversikt Gudstenester i Hesby kyrkje

Hesby kyrkje er frå mellomalderen, bygd i gråstein, og med meter-tjukke vegger. Nøyaktig alder er vanskeleg å slå fast. Etter tradisjonen er ho bygd samstundes med Talgje kyrkje (midt på 1100-talet), medan ein del fagfolk held på at Hesby kyrkje er eit hundreår yngre. Vindauga i kor og skip har gotiske spissbogar, men kan vere ombygde frå mindre, rektangulære opningar. Bindesteinane på kyrkja sin vestvegg syner at kyrkja opphavleg har hatt tårn, som seinare har rasa saman. 

For oversikt over Gudstenester i Hesby Kyrkje sjå i høgre marg på framsida, under Gudstenester.

 

Gudstenester Januar - juni 2019

Sundag 6. januar kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: NMS.

 

Sundag 20. januar kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Cochabamba.

 

Sundag 3. februar kl 11:00, Familiegudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Bibeldag. Nattverd. Takkoffer: Bibelselskapet.

 

Sundag 17. februar kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Open Hall.

 

Sundag 3. mars kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Eigen kyrkjelyd.

 

Sundag 17. mars kl 11:00, Sundagsskulegudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Søndagsskolen Norge.

 

Sundag 7. april kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp.

 

Langfredag 19. april kl 11:00, Pasjonsgudsteneste v/Tor Egil Eriksen.

 

1. påskedag 21. april kl 11:00, Høgtidsgudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Ungdomslaget.

 

Sundag 28. april kl 11:00, Samtalegudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Takkoffer: Eigen kyrkjelyd.

 

Laurdag 4. mai kl 11:00, Konfirmasjonsgudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

 

Laurdag 4. mai kl 13:00, Konfirmasjonsgudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

 

Sundag 5. mai kl 11:00, Konfirmasjonsgudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

 

Grunnlovsdagen 17. mai kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Takkoffer: Trusopplæringa.

 

Sundag 19. mai kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Normisjon.

 

Laurdag 8. juni kl 20:00, Roturgudsteneste v/Terje Engstrøm. Bønevandring. Ope for alle.

 

1. pinsedag sundag 9. juni kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Colombiaprosjektet.

 

Sundag 23. juni kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

 

Gudstenester juli - desember 2019

Sundag 21. juli kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Takkoffer: Alpha Norge.

 

Sundag 4. august kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Israelsmisjon.

 

Sundag 8. september kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Konfirmantpresentasjon. Nattverd. Takkoffer: Eigen kyrkjelyd.

 

Sundag 29. september kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Sundagsskulegudsteneste. Hausstakkefest. Takkoffer: Rogalandsgarden.

 

Sundag 13. oktober kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Med Hjerte for India.

 

Sundag 27. oktober kl 11:00, Gudsteneste v/Terje Engstrøm. Nattverd. Takkoffer: Blå kors.

 

Sundag 10. november kl 11:00, Sundagsskulegudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Tårnagent. Takkoffer: Søndagsskolen Norge.

 

Sundag 24. novemberkl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Ljosmesse/minnegudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Trusopplæringa.

 

Sundag 8. desember kl 11:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd. Takkoffer: Alpha Finnøy.

 

Torsdag 19. desember kl 09:00, Skulegudsteneste v/Tor Egil Eriksen.

 

Torsdag 19. desember kl 10:15, Skulegudsteneste v/Tor Egil Eriksen.

 

Laurdag 21. desember kl 18:00, Me syng jula inn. Takkoffer: Eigen kyrkjelyd.

 

Laurdag 21. desember kl 20:00, Me syng jula inn. Takkoffer: Eigen kyrkjelyd.

 

Julaften 24. desember kl 14:30, Gudsteneste. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

 

Julaften 24. desember kl 16:00, Gudsteneste. Takkoffer: Misjonsprosjektet.

 

1. juledag 25. desember kl 12:00, Gudsteneste v/Tor Egil Eriksen. Nattverd.Takkoffer: Sjømannskirken.

 

 

 

 

 

 

 

 17. juli 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Finnøy kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando